Przejdź do treści strony WCAG

WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W ROKU 2020

Strona archiwalna

 

 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 11 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 27.03.2020 r. pod numerem 527338-N-2020 z dnia 27-03-2020 r.
 
 
UWAGA NR 1:
W dniu 08.04.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzieloną odpowiedzią na pytanie zadane przez jednego z wykonawców.
 
 
Załączniki: