Przejdź do treści strony WCAG

PRZEBUDOWA OBIEKTÓW MOSTOWYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 407 W MIEJSCOWOŚCI KUBICE (OD KM 6+270,00 DO KM 7+491,96).

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

W dniu 24.04.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z informacją o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

PDFinf. o wyborze oferty-BIP.pdf
 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 10.04.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert (zbiorcze zestawienie ofert):


PDFzbiorcze zestawienie ofert.pdf
 

 


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku): 

 

PRZEBUDOWA OBIEKTÓW MOSTOWYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 407 W MIEJSCOWOŚCI KUBICE (OD KM 6+270,00 DO KM 7+491,96)