Przejdź do treści strony WCAG

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 494 UL. KONOPNICKIEJ I UL. KOŚCIUSZKI W M. OLESNO

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 11 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 11.05.2020 r. pod numerem 532133-N-2020.

UWAGA NR 1:

W dniu 13.05.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo do wszystkich pobierających SIWZ informujące o zmianie dokonanej przez zamawiającego oraz wynikające z wprowadzonej zmiany: nowe i obowiązujące strony 17 i 20 SIWZ, nowy i obowiązujący formularz oferty, nowy i obowiązujący projekt umowy oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP w dniu 13.05.2020 r. pod numerem 540081967-N-2020 oraz usunięto stare i nieaktualne załączniki.

W związku z wprowadzoną zmianą zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28.05.2020 r. do godziny 10:00, a otwarcie ofert odbędzie się dnia 28.05.2020 r. o godzinie 10:15.

Załączniki:

PDFpis do wszystkich pob. SIWZ.pdf
PDFnowa i obow. strona nr 17 SIWZ_dodano 13.05.2020 r..pdf
PDFnowa i obow. strona nr 20 SIWZ_dodano 13.05.2020 r..pdf
DOCnowy i obow. zał. 01-formularz oferty_dodano 13.05.2020 r..doc
PDFnowy i obow. projekt umowy_dodano 13.05.2020 r..pdf
PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia_dodano 13.05.2020 r..pdf
 

 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ-DW 494 Olesno.pdf

XLSXzał. 02a-kosztorys ofertowy.xlsx
PDFzał. 02b-przedmiar.pdf
DOCzał. 03-ośw. podst. wykl..doc
DOCzał. 04-ośw. spełn. warunków.doc
DOCzał. 05-lista podmiotów.doc
DOCzał. 06-wzór zobowiązania.doc
DOCzał. 07-wykaz robót.doc
DOCzał. 08-wykaz osób.doc
DOCzał. 09-wykaz pot. techn..doc

PDFzał. 11-STWiORB.pdf