Przejdź do treści strony WCAG

WYKONANIE CIĘĆ SANITARNYCH I TECHNICZNYCH KORON DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W PODZIALE NA ZADANIA_

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZADANIE NR 1, 2 i 3

W dniu 10.06.2020 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 1, 2 i 3:

Załącznik:

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszejszej na zadanie nr 1,2 i 3.pdf
 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 22.05.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

PDFzbiorcze zestawienie ofert.pdf

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

WYKONANIE CIĘĆ SANITARNYCH I TECHNICZNYCH KORON DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W PODZIALE NA ZADANIA