Przejdź do treści strony WCAG

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 ul. Konopnickiej i ul. Kościuszki w m. Olesno.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W dniu 08.06.2020 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFinf. o wyborze najkorzystniejszej oferty-BIP.pdf
 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 28.05.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku): 

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 494 UL. KONOPNICKIEJ I UL. KOŚCIUSZKI W M. OLESNO