Przejdź do treści strony WCAG

REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 NA ODCINKU DOBRZEŃ WIELKI–KUP-

Strona archiwalna

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


W dniu 02.06.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDF18ZP-2.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 NA ODCINKU DOBRZEŃ WIELKI–KUP

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dnia 15.06.2020 r. zamieszczono w załączeniu pismo z informacją o wyborze oferty.


Załączniki:
1. Pismo z informacją o wyborze oferty:

PDF18ogłwynwww.pdf