Przejdź do treści strony WCAG

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 494 W MIEJSCOWOŚCI ŁOWOSZÓW_

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 01.07.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Załącznik:

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 

 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 15.06.2020 r. zamieszczono w załączeniu informację z otwarcia ofert (zbiorcze zestawienie ofert).

PDFzbiorcze zestawienie ofert.pdf

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

 

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 494 W MIEJSCOWOŚCI ŁOWOSZÓW"