Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 409 NA ODCINKU DOBRA - STRZELECZKI

Strona archiwalna

 

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 12 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 01.07.2020 r. pod numerem 556583-N-2020 z dnia 01-07-2020 r.

 

UWAGA NR 1:
W dniu 10.07.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane przez wykonawców.

 

Załączniki:

PDFPismo z odp. na pyt. 1 - Dobra-Strzeleczki - dodane 10.07.2020 r..pdf
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Dobra-Strzeleczki.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dobra-Strzeleczki.pdf
DOCXZał. nr 01 - Formularz oferty - Dobra-Strzeleczki.docx
XLSZał. nr 02 - Kosztorys ofertowy- Dobra-Strzeleczki.xls
PDFZał. nr 02a - Przedmiar robót - Dobra-Strzeleczki.pdf
DOCXZał. nr 03 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - Dobra-Strzeleczki.docx
DOCXZał. nr 04 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału - Dobra-Strzeleczki.docx
DOCXZał. nr 05 - Lista podmiotów grupa kapitałowa - Dobra-Strzeleczki.docx
DOCXZał. nr 06 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego - Dobra-Strzeleczki.docx
DOCXZał. nr 07 - Wykaz robót - Dobra-Strzeleczki.docx
DOCXZał. nr 08 - Wykaz osób - Dobra-Strzeleczki.docx
DOCXZał. nr 09 - Wykaz sprzętu - Dobra-Strzeleczki.docx
PDFZał. nr 10 - Projekt Umowy - Dobra-Strzeleczki.pdf
PDFZał. nr 11 - Specyfikacje Techniczne - Dobra-Strzeleczki.pdf
PDFZał. nr 12 - Mapa orientacyjna - Dobra-Strzeleczki.pdf