Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 409 NA ODCINKU DOBRA - STRZELECZKI - Informacje

Strona archiwalna

 

                             

                                  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZE OFERTY

W dniu 25.08.2020 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty w pliku o nazwie:

"Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dobra-Strzeleczki.pdf"

Załącznik:
PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dobra-Strzeleczki.pdf

 

                                                        INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 16.07.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informacje z otwarcia ofert:

PDFInformacje z otwarcia ofert - Przebudowa dr. woj. 409 Dobra-Strzeleczki.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):  

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 409 NA ODCINKU DOBRA - STRZELECZKI