Przejdź do treści strony WCAG

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 409 NA ODCINKU DOBRA - STRZELECZKI - Informacje

 

                                                 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 16.07.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informacje z otwarcia ofert:

PDFInformacje z otwarcia ofert - Przebudowa dr. woj. 409 Dobra-Strzeleczki.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):  

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 409 NA ODCINKU DOBRA - STRZELECZKI