Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w m. Jasienica Dolna-informacja

Strona archiwalna

 

   INFORMACJA O WYBORZE NAJKOZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 21.08.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFinf. o wyborze oferty-BIP.pdf
             

 

   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 05.08.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:


PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):  

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 406 W M. JASIENICA DOLNA