Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich będących w administracji ZDW Opole - z podziałem na zadania.

Strona archiwalna

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA ZADANIE NR 1,2,3

 

 

W dniu 27.08.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszych ofert na zadanie nr 1,2,3:

 

PDFinf. o wyborze ofert-BIP.pdf
 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 17.08.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

 

PDFzbiorcze zestawienie ofert.pdf

 


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

 

BUDOWA DEDYKOWANEGO OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH BĘDĄCYCH W ADMINISTRACJI ZDW OPOLE – Z PODZIAŁEM NA ZADANIA