Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 415 UL. OPOLSKIEJ W KRAPKOWICACH

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 16 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 07.09.2020 r. pod numerem 581510-N-2020.

Uwaga nr 1

W dniu 17.09.2020 r. zamawiający zamieścił poniżej w załączeniu pismo informujące o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert do dnia 02.10.2020 r. W związku w wprowadzoną zmianą zamieszczono poniżej w załączeniu również nową i obowiązującą stronę 20 SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP w dniu 17.09.2020 r. pod numerem 540178853-N-2020.

Uwaga nr 2

W dniu 30.09.2020 r. zamawiający zamieścił poniżej w załączeniu pismo zawierające odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców do niniejszego postępowania. Równocześnie zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert do dnia 05.10.2020 r.

W związku w udzielonymi wyjaśnieniami oraz zmianą terminu składania ofert i otwarcia ofert zamawiający zamieszcza poniżej w załączeniu również: zmienioną i obowiązującą stronę 20 SIWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP w dniu 30.09.2020 r., zmieniony i obowiązujący załącznik nr 02-kosztorys ofertowy, zmieniony i obowiązujący załącznik nr 02a-przedmiar robót, zmieniony i obowiązujący załącznik nr 11-Specyfikacje techniczne ,zmieniony i obowiązujący załącznik nr 13-projekt drogowy zawierający zmienione rysunki w pliku o nazwie PZT 1_2, PZT 2_2, zmieniony i obowiązujący załącznik nr 16-opis techniczny, oraz usunięto stare i nieaktualne załączniki.

Załączniki:

PDFpismo do pob. SIWZ_dodano 30.09.2020.pdf
PDFzm. i obow. strona 20 SIWZ.pdf
PDFogłoszenie o zmianie ogł._dodano 30.09.2020.pdf
XLSzm. i obow. zał. nr 02-kosztorys oferty_dodano 30.09.2020.xls
PDFzm. i obow. zał. nr 02a-przedmiar_dodano 30.09.2020.pdf
PDFzm. i obow. zał. nr 11-Specyfikacje techn._dodano 30.09.2020.pdf
ZIPzm. i obow. zał. nr 13-projekt drogowy_dodano 30.09.2020.zip
PDFzm. i obow. zał. nr 16-Opis techniczny_dodano 30.09.2020.pdf
 

 

PDFpis. do wszystkich pob. SIWZ-zm. terminu.pdf
PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
 

PDFogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCZał. nr 01 - formularz oferty.doc
 DOCZał. nr 03 - ośw. o braku podstaw wykl..doc
DOCZał. nr 04 - ośw. o spełn. warunków.doc
DOCZał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCZał. nr 06 - wzór zobow. pod. trzeciego.doc
DOCZał. nr 07 - wykaz robót.doc
DOCZał. nr 08 - wykaz osób.doc
DOCZał. nr 09 - wykaz potencjału techn..doc
PDFZał. nr 10 - projekt umowy.pdf
PDFZał. nr 10a - projekt umowy powierz. przetw. danych os..pdf

ZIPZał. nr 12 - SST oświetlenie.zip

PDFZał. nr 14 - wycinka drzew opis.pdf
PDFZał. nr 15 - docelowa org ruchu.pdf