Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W M. SUCHA PSINA

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 11 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.09.2020 r. pod numerem 584597-N-2020.

 

Załączniki:

PDFogłoszenie o zamówieniu-BZP.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCZał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSXZał. nr 02 - kosztorys ofertowy.xlsx
PDFZał. nr 02a - przedmiar.pdf
DOCZał. nr 03 - ośw. o braku podstaw wykl..doc
DOCZał. nr 04 - ośw. o spełn. warunków.doc
DOCZał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCZał. nr 06 - wzór zobow. pod. trzeciego.doc
DOCZał. nr 07 - wykaz robót.doc
DOCZał. nr 08 - wykaz osób.doc
DOCZał. nr 09 - wykaz potencjału techn..doc
PDFZał. nr 10 - projekt umowy.pdf
PDFZał. nr 11 - specyfikacje techniczne.pdf