Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BUDOWA PRZEPUSTU POD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 385 W KM 86+528,25 WRAZ Z MODERNIZACJĄ DW 385 OD KM 85+339 DO KM 86+755

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 11 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.09.2020 r. pod numerem 584544-N-2020.

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCZał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSZał. nr 02 - kosztorys ofertowy.xls
PDFZał. nr 02a - przedmiar robót.pdf
DOCZał. nr 03 - ośw. o braku podstaw wykl..doc
DOCZał. nr 04 - ośw. o spełn. warunków.doc
DOCZał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCZał. nr 06 - wzór zobow. pod. trzeciego.doc
DOCZał. nr 07 - wykaz robót.doc
DOCZał. nr 08 - wykaz osób.doc
DOCZał. nr 09 - wykaz potencjału techn..doc
PDFZał. nr 010 - projekt umowy .pdf
PDFZał. nr 011 - specyfikacja techniczna .pdf