Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROZBIÓRKA WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH - ODDZIAŁU TERENOWEGO W GRODKOWIE, UL.WROCŁAWSKA 58

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 12 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 16.09.2020 r. pod numerem 585596-N-2020 z dnia 16-09-2020 r.

 

UWAGA NR 1:
W dniu 24.09.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane przez wykonawców.

 

Załączniki:
PDFPismo z odp. na pyt. 1 - Budynek OT Grodków dodane 24.09.2020r..pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Budynek OT Grodków.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Budynek OT Grodków.pdf
DOCXZał. nr 01 - Formularz oferty.docx
XLSZał. nr 02 - Zbiorcze zestaw. wartości.xls
XLSXZał. nr 02a - Kosztorys ofertowy ROBOTY ROZBIÓRKOWE.xlsx
XLSXZał. nr 02b - Kosztorys ofertowy BRANŻA BUDOWLANA.xlsx
XLSXZał. nr 02c - Kosztorys ofertowy BRANŻA ELEKTRYCZNA.xlsx
XLSXZał. nr 02d - Kosztorys ofertowy BRANŻA SANITARNA.xlsx
PDFZał. nr 02e - Przedmiar robót Roboty rozbiórkowe.pdf
PDFZał. nr 02f - Przedmiar robót Branża budowlana.pdf
PDFZał. nr 02g - Przedmiar robót Branża elektryczna.pdf
PDFZał. nr 02h - Przedmiar robót Branża sanitarna.pdf
DOCXZał. nr 03 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx
DOCXZał. nr 04 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.docx
DOCXZał. nr 05 - Lista podmiotów grupa kapitałowa.docx
DOCXZał. nr 06 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.docx
DOCXZał. nr 07 - Wykaz robót.docx
DOCXZał. nr 08 - Wykaz osób.docx
DOCXZał. nr 09 - Wykaz sprzętu.docx
PDFZał. nr 10 - Projekt Umowy.pdf
PDFZał. nr 10a - Projekt umowy powierz. przetw. danych osobowych.pdf
ZIPZał. nr 11 - Dokumentacja projektowa cz. 1.zip
ZIPZał. nr 11 - Dokumentacja projektowa cz. 2.zip
ZIPZał. nr 11 - Dokumentacja projektowa cz. 3.zip
ZIPZał. nr 11 - Dokumentacja projektowa cz. 4.zip
ZIPZał. nr 12 - Specyfikacje Techniczne.zip