Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W M. SUCHA PSINA-INFORMACJA

Strona archiwalna

 

DODATKOWA INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 27.10.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo zawierające dodatkową informację o wyborze oferty:

PDFwyniki-BIP II.pdf
 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 13.10.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFwyniki-BIP.pdf
 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 29.09.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
 


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku): 

PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W M. SUCHA PSINA