Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROZBIÓRKA WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH - ODDZIAŁU TERENOWEGO W GRODKOWIE, UL.WROCŁAWSKA 58 - Informacja

Strona archiwalna

 

                                   

                    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 16.10.2020 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty w pliku o nazwie:

"Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa budynku OT Grodków.pdf"

Załącznik:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa bydynku OT Grodków.pdf
 

 

 

                                              INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 01.10.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informacje z otwarcia ofert:

PDFInformacje z otwarcia ofert - Budowa budunku administracyjnego OT Grodków.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku): 

ROZBIÓRKA WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH - ODDZIAŁU TERENOWEGO W GRODKOWIE, UL.WROCŁAWSKA 58