Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 463 W M. ANTONIÓW

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 12 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 01.10.2020 r. pod numerem 591555-N-2020 r., z dnia 01.10.2020 r.

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCXZał. nr 01 -formularz-oferty.docx
XLSXZał. nr 02 - kosztorys ofertowy.xlsx
DOCXZał. nr 03 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx
DOCXZał. nr 04 - oświadczenie o spełn. warunków.docx
DOCXZał. nr 05 - oświadczenie o przynal. lub braku przynal. do grupy kapit..docx
DOCXZał. nr 06 - wzór zobow..docx
DOCXZał. nr 07 - wykaz robót.docx
DOCXZał. nr 08 -wykaz-osob.docx
DOCXZał. nr 09 - wykaz pot. techn.docx
PDFZał. nr 10 - projekt umowy.pdf
PDFZał. nr 11 -przedmiar robót.pdf
PDFZał. nr 12 - specyfikacja techniczna.pdf