Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

,,WYCINKA DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU WRAZ Z NABYCIEM DREWNA POCHODZĄCEGO Z WYCINKI W PODZIALE NA ZADANIA"

Strona archiwalna

 

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 12 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 05.10.2020 r. pod numerem 592900-N-2020 z dnia 05-10-2020 r.

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Wycinka.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Wycinka.pdf
DOCZał. nr 01 - Formularz oferty - Wycinka.doc
DOCZał. nr 02a - Formularz cenowy - Zad. nr 1 OT Głubczyce - Wycinka.doc
DOCZał. nr 02b - Formularz cenowy - Zad. nr 2 OT Głubczyce - Wycinka.doc
DOCZał. nr 02c - Formularz cenowy - Zad. nr 3 OT Grodków - Wycinka.doc
DOCZał. nr 02d - Formularz cenowy - Zad. nr 4 OT Grodków - Wycinka.doc
DOCZał. nr 02e - Formularz cenowy - Zad. nr 5 OT Grodków - Wycinka.doc
DOCZał. nr 02f - Formularz cenowy - Zad. nr 6 OT Olesno - Wycinka.doc
DOCZał. nr 03 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - Wycinka.doc
DOCZał. nr 04 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału - Wycinka.doc
DOCZał. nr 05 - Oświadczenie o przynal. lub braku przynal. do grupy kapit. - Wycinka.doc
DOCZał. nr 06 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego - Wycinka.doc
DOCZał. nr 07 - Wykaz usług - Wycinka.doc
DOCZał. nr 08 - Wykaz osób - Wycinka.doc
DOCZał. nr 09 - Wykaz potencjału technicznego - Wycinka.doc
PDFZał. nr 10a - Wykaz drzew - Zad. nr 1 OT Głubczyce - Wycinka.pdf
PDFZał. nr 10b - Wykaz drzew - Zad. nr 2 OT Głubczyce - Wycinka.pdf
PDFZał. nr 10c - Wykaz drzew - Zad. nr 3 OT Grodków - Wycinka.pdf
PDFZał. nr 10d - Wykaz drzew - Zad. nr 4 OT Grodków - Wycinka.pdf
PDFZał. nr 10e - Wykaz drzew - Zad. nr 5 OT Grodków - Wycinka.pdf
PDFZał. nr 10f - Wykaz drzew - Zad. nr 6 OT Olesno - Wycinka.pdf
PDFZał. nr 11 - Projekt Umowy - Wycinka.pdf
PDFZał. nr 12 - SST-Wycinka drzew.pdf