Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 NA ODCINKU ŻYWOCICE–PIETNA-

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


W dniu 28.10.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf
 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


W dniu 15.10.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDF38ZP-2.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 NA ODCINKU ŻYWOCICE–PIETNA