Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

MODERNIZACJA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 409 NA ODCINKU DOBRA - STRZELECZKI - ETAP II - Informacje

Strona archiwalna

 

                   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 30.10.2020 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty w pliku o nazwie:

"Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dobra-Strzeleczki - etap II.pdf"

Załącznik:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Dobra-Strzeleczki-etap II.pdf
 

 

 

                                        INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 22.10.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informacje z otwarcia ofert:

PDFInformacje z otwarcia ofert - Dobra-Strzeleczki - Etap II.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):  

MODERNIZACJA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 409 NA ODCINKU DOBRA-STRZELECZKI – ETAP II