Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

,,ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO NA OSI PÓŁNOC – POŁUDNIE – DROGA WOJEWÓDZKA NR 454. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 NA ODCINKU JASTRZĘBIE – ZIEMIEŁOWICE W KM 45+800 – 49+200”

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 13 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 23.11.2020 r. pod numerem 612696-N-2020 z dnia 23-11-2020 r.

 

UWAGA NR 1:
W dniu 01.12.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z wprowadzonymi zmianami i uzupełnionymi ,,Wytycznymi Technicznymi".
W związku z tym poniżej w załączeniu zamieszczono następujące załączniki:

1) Pismo ze zmianą 1 - Jastrzębie-Ziemiełowice dodane 01.12.2020 r.
2) Zmieniony Zał. nr 02 – Kosztorys ofertowy - Jastrzębie-Ziemiełowice dodany 01.12.2020 r.
3) Zmieniony Zał. nr 02a – Przedmiar robót - Jastrzębie-Ziemiełowice dodany 01.12.2020 r.
4) WTW ZDW Opole Asfalty 2017 dodane 01.12.2020 r.
5) WTW ZDW Opole BT MMA 2017 dodane 01.12.2020 r.
6) WTW ZDW Opole Kruszywa 2017 dodane 01.12.2020 r.
7) WTW ZDW Opole SMA 11S KRS 6 2017 dodane 01.12.2020 r.
8) WTW ZDW Opole ZM 2017 dodane 01.12.2020 r.

Jednocześnie usunięto ze strony internetowej zamieszczone w dniu 23.11.2020 r. stare, nieaktualne załączniki:
,,Zał. nr 02 - Kosztorys ofertowy - Jastrzębie-Ziemiełowice", 
,,Zał. nr 02a - Przedmiar robót V5 - Jastrzębie-Ziemiełowice".

 

UWAGA NR 2:
W dniu 03.12.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane przez wykonawców oraz wynikające z udzielonych odpowiedzi załączniki.
W związku z tym poniżej w załączeniu zamieszczono następujące załączniki:

1) Pismo z odp. na pyt. 1 - Jastrzębie - Ziemiełowice dodane 03.12.2020 r.
2) Dokumentacja geotechniczna - Jastrzębie - Ziemiełowice dodane 03.12.2020 r.
3) Umowa przyłączeniowa Tauron - Jastrzębie-Ziemiełowice dodane 03.12.2020 r.
4) ZRiD Jastrzębie-Ziemiełowice dodane 03.12.2020 r.

 

UWAGA NR 3:
W dniu 07.12.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane przez wykonawców wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert oraz wynikające z udzielonych odpowiedzi niżej zestawione załączniki jak również ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 07.12.2020 r. pod numerem 540535305-N-2020 z dnia 07.12.2020 r.

UWAGA:
Jednocześnie zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert na dzień 10.12.2020 r. na godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 10.12.2020 r. o godz. 10:15.

W związku z tym poniżej w załączeniu zamieszczono następujące załączniki:
1) Pismo z odp. na pyt. 2 ze zm. terminu składania ofert - Jastrzębie-Ziemiełowice dodane 07.12.2020 r.
2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dodane 07.12.2020 r.
3) Zmieniona i obowiązująca str. nr 21 SIWZ dodana 07.12.2020 r.
4) Uzupełnione załączniki do dok. geotechnicznej dodane 07.12.2020 r.
5) Załączniki do pytania - Geosiatka z kordu stalowego dodane 07.12.2020 r.

 

 

Załączniki:

PDF1. Pismo z odp. na pyt. 2 ze zm term skł ofert - Jastrz.-Ziemieł. dodane 07.12.2020 r..pdf
PDF2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dodane 07.12.2020 r..pdf
PDF3. Zmieniona i obowiązująca str. nr 21 SIWZ dodana 07.12.2020 r..pdf
ZIP4. Uzupełnione załączniki do dok. geotechnicznej dodane 07.12.2020 r.zip
ZIP5. Załączniki do pytania - Geosiatka z kordu stalowego dodane 07.12.2020 r.zip
 

PDF1. Pismo z odp. na pyt. 1 - Jastrz. - Ziemieł. dodane 03.12.2020 r..pdf
PDF2. Dokumentacja geotechniczna - tekst Jastrz-Ziemiełowice dodane 03.12.2020 r..pdf
PDF3. Umowa przyłączeniowa Tauron - Jastrzębie-Ziemiołowice dodane 03.12.2020 r..pdf
PDF4. ZRiD Jastrzębie-Ziemiołowice dodane 03.12.2020 r..pdf
 

PDF1. Pismo ze zmianą 1 - Jastrzębie-Ziemiełowice dodane 01.12.2020r..pdf
XLS2. Zmieniony Zał. nr 02 - Kosztorys ofertowy - Jastrz.-Ziemiełow. dodany 01.12.2020r..xls
PDF3. Zmieniony Zał. nr 02a - Przedmiar robót - Jastrz.-Ziemiełow. dodany 01.12.2020r..pdf
PDF4. WTW_ZDW_Opole_Asfalty_2017 dodany 01.12.2020 r..pdf
PDF5. WTW_ZDW_Opole_BT_MMA_2017 dodany 01.12.2020 r..pdf
PDF6. WTW_ZDW_Opole_Kruszywa_2017 dodany 01.12.2020 r..pdf
PDF7. WTW_ZDW_Opole_SMA11S_KR5_6_2017 dodany 01.12.2020 r..pdf
PDF8. WTW_ZDW_Opole_ZM_2017 dodany 01.12.2020 r..pdf
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Jastrzębie-Ziemiełowice.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Jastrzębie-Ziemiełowice.pdf
DOCZał. nr 01 - Formularz oferty - Jastrzębie-Ziemiełowice.doc
-----
-----
DOCZał. nr 03 - Oświadcz. o braku podstaw wykl. - Jastzębie-Ziemiełowice.doc
DOCZał. nr 04 - Oświadcz. o spełn. warunk. udziału w post. - Jastrzębie-Ziemiełowice.doc
DOCZał. nr 05 - Oświadcz. o przynal. lub braku do grupy kapit. - Jastrzębie-Ziemiełowice.doc
DOCZał. nr 06 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego - Jastrzębie-Ziemiełowice.doc
DOCZał. nr 07 - Wykaz robót budowlanych - Jastrzębie-Ziemiełowice.doc
DOCZał. nr 08 - Wykaz osób - Jastrzębie-Ziemiełowice.doc
DOCZał. nr 09 - Wykaz potencjału technicznego - Jastrzębie-Ziemiełowice.doc
PDFZał. nr 10 - Projekt Umowy - Jastrzębie-Ziemiełowice.pdf
PDFZał. nr 10a - Projekt powierz. przetw. danych - Jastrzębie-Ziemiełowice.pdf
ZIPZał. nr 11 - Dok. proj. cz. 1 drog. WYKONAWCZY.zip
ZIPZał. nr 11 - Dok. proj. cz. 2 elektr. WYKONAWCZY.zip
ZIPZał. nr 11 - Dok. proj. cz. 3 kanalizacyjny WYKONAWCZY.zip
ZIPZał. nr 11 - Dok. proj. cz. 4 obj. inż. WYKONAWCZY.zip
ZIPZał. nr 11 - Dok. proj. cz. 5 zieleń WKONAWCZY.zip
ZIPZał. nr 11 - Dok. proj. cz. 6 stała organizacja ruchu.zip
PDFZał. nr 12 - Specyfikacje Techniczne v4.pdf
ZIPZał. nr 13 - Uzgodnienia - Jastrzębie-Ziemiełowice.zip