Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: „BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 425 W M. BIERAWA – ETAP I” Z PODZIAŁEM NA ZADANIA-INFORMACJA

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZADANIE NR 1 i 2

 

W dniu 21.12.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 1 i 2:

PDFinf. o wyborze oferty-zad. 1 i 2-BIP.pdf
 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 14.12.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
 

 


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku): 

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: „BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 425 W M. BIERAWA – ETAP I” Z PODZIAŁEM NA ZADANIA