Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: ,,ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO NA OSI PÓŁNOC – POŁUDNIE – DROGA WOJEWÓDZKA NR 454. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 NA ODCINKU JASTRZĘBIE – ZIEMIEŁOWICE W KM 45+800 – 49+200” - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA"

Strona archiwalna

 

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 15 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 17.12.2020 r. pod numerem 767602-N-2020 z dnia 17-12-2020 r.

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Nadzór Jastrzębie-Ziemiełowice.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Nadzór Jastrz.-Ziem..pdf
DOCZał. nr 01 - Formularz oferty - Nadzór Jastrzębie-Ziemiełowice.doc
XLSZał. nr 02a - Formularz cenowy na Zad. 1 - Nadzór Jastrzębie-Ziemiełowice.xls
XLSZał. nr 02b - Formularz cenowy na Zad. 2 - Nadzór Jastrzębie-Ziemiełowice.xls
DOCZał. nr 03 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - Nadzór Jastrz-Ziem..doc
DOCZał. nr 04 - Oświadczenie o spełnieniu warunków - Nadzór Jastrz.-Ziem..doc
DOCZał. nr 05 - Oświadczenie o przyn. lub braku do grupy kapit. - Nadzór Jastrz-Ziem..doc
DOCZał. nr 06 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego - Nadzór Jastrz-Ziem..doc
DOCZał. nr 07a i 07b - Wykaz usług na Zad. 1 i 2 - Nadzór Jastrz-Ziem..doc
DOCZał. nr 08a i 08b - Wykaz osób na Zad. 1 i 2 - Nadzór Jastrz-Ziem..doc
PDFZał. nr 09 - Projekt Umowy - Nadzór Jastrzębie- Ziemiełowice.pdf
PDFZał. nr 09a - Projekt Umowy powierzenia danych - Nadzór Jastrz.-Ziemiełowice.pdf
PDFZał. nr 10 - Zakres czynn. i obow. nadz inwest. - Nadzór Jastrz.-Zimiełowice.pdf
PDFZał. nr 11 - Zadania inżyniera koordynatora - Nadzór Jastrz.-Ziemiełowice.pdf
PDFZał. nr 12 - Przedmiar robót Jastrzębie-Ziemiełowice.pdf
ZIPZał. nr 13 - Dok. proj. elektr. WYKONAWCZY.zip
ZIPZał. nr 13 - Dok. proj. kanalizacyjny WYKONAWCZY.zip
PDFZał. nr 14 - Specyfikacje Techniczne cz. 1.pdf
ZIPZał. nr 14 - Specyfikacje Techniczne cz. 2.zip
ZIPZał. nr 15 - Uzgodnienia elektr.zip
ZIPZał. nr 15 - Uzgodnienia kanalizacyjny.zip