Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

,,WYCINKA DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU WRAZ Z NABYCIEM DREWNA POCHODZĄCEGO Z WYCINKI W PODZIALE NA ZADANIA"

Strona archiwalna

 

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 12 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 30.12.2020 r. pod numerem 774370-N-2020 z dnia 30-12-2020 r.

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Wycinka drzew.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Wycinka drrzew.pdf
DOCZał. nr 01 - Formularz oferty - Wycinka drzew.doc
DOCZał. nr 02a - Formularz cenowy Głubczyce - Zad. nr 1 - Wycinka drzew.doc
DOCZał. nr 02b - Formularz cenowy Grodków - Zad. nr 2 - Wycinka drzew.doc
DOCZał. nr 02c - Formularz cenowy Olesno - Zad. nr 3 - Wycinka drzew.doc
DOCZał. nr 03 - Oświadczenie o braku podstaw wykl. - Wycinka drzew.doc
DOCZał. nr 04 - Oświadczenie o spełn. warunków udziału - Wycinka drzew.doc
DOCZał. nr 05 - Oświadczenie grupa kapitałowa - Wycinka drzew.doc
DOCZał. nr 06 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego - Wycinka drzew.doc
DOCZał. nr 07 - Wykaz usług - Wycinka drzew.doc
DOCZał. nr 08 - Wykaz osób - Wycinka drzew.doc
DOCZał. nr 09 - Wykaz potencjału technicznego - Wycinka drzew.doc
PDFZał. nr 10a - Wykaz drzew do wycinki Głubczyce - Zad. nr 1 - Wycinka drzew.pdf
PDFZał. nr 10b - Wykaz drzew do wycinki Grodków - Zad. nr 2 - Wycinka drzew.pdf
PDFZał. nr 10c - Wykaz drzew do wycinki Olesno - Zad. nr 3 - Wycinka drzew.pdf
PDFZał. nr 11 - Projekt Umowy - Wycinka drzew.pdf
PDFZał. nr 12 - Specyfikacje Techniczne - Wycinka drzew.pdf