Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021 Rok

Wykaz kontroli przeprowadzonych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu w 2021r.:

1. Archiwum Państwowe w Opolu - Kontrola archiwum zakładowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w przedmiocie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zakresie prawidłowości postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w podmiocie.

2. Izba Administracji Skarbowej w Opolu - Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 - Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe - droga wojewódzka nr 454. Rozbudowa dw 454 w m. Biestrzykowice w km 41+950 - 43+420 oraz ciągu pieszo - rowerowego w km 44+50 - 44+687.

3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu - Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska - dotyczy drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Dziergowice.