Przejdź do treści strony WCAG

Rok 2011

Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w km  35+177 w m. Bodzanowice”

 

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „KAMPOL” ul. Nadrzeczna, Kamyk.

 

Wartość zadania: 1.129.825,- zł.

 

Zakres prac obejmował wykonanie nadbetonu płyty pomostowej wraz z wymianą izolacji pomostu i montażem nowego wyposażenia mostu. W ramach remontu wzmocniono filar pośredni poprzez wykonanie płaszcza żelbetowego. Całość konstrukcji poddano renowacji poprzez oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu i zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych.


 

Dokumentacja fotograficzna:

Bodzanowice z góry przed.jpeg

Fot. nr 1 - Widok mostu z poziomu jezdni przed remontem.

Bodzanowice góra po.jpeg

Fot. nr 2 - Widok mostu z poziomu jezdni po remoncie.

Bodzanowice widok z boku po.jpeg

Fot. nr 3 - Widok mostu z boku po remoncie.