Przejdź do treści strony WCAG

Rok 2012

„Budowy wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 417  w km 4 + 127 w miejscu istniejącego wiaduktu przewidzianego do rozbiórki wraz z dojazdami  w miejscowości Racławice Śląskie”

 

Wykonawca robót: Berger Bau Polska, Sp. z o.o., ul. Szczecińska we Wrocławiu

 

Wartość zadania: 2.867.865,- zł.


 

Zakres inwestycji obejmował rozbiórkę istniejącego wiaduktu jednoprzesłowego z belek prefabrykowanych typu Gromnik i wykonanie w jego miejscu nowego wiaduktu ramowego jednonawowego z ryglem ramy wykonanym z belek strunobetonowych typu Kujan. Nowy obiekt został dostosowany do obowiązujących parametrów użytkowych oraz podniesiono jego nośność do klasy A. 

 

Dokumentacja fotograficzna:

WIdok z poziomu jezdni przed.jpeg

Fot. nr 1 - Widok z poziomu jezdni przed przebudową wiaduktu.


 

Widok z boku przed.jpeg

Fot. nr 2 - Widok z boku przed przebudową wiaduktu.


 

Widoz z poziomu jezdni po.jpeg

Fot. nr 3 - Widok z poziomu jezdni po przebudowie wiaduktu.


 

Widok z boku po.jpeg

Fot. nr 4 - Widok z boku po przebudowie wiaduktu.