Przejdź do treści strony WCAG

Rok 2006


 

„Przebudowa mostu  drogowego w km 21 + 191  w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 407 w m. Korfantów”

 

Wykonawca robót: ZPB „POLBAU” Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka, w Opolu.

 

Wartość zadania: 3.949.079,- zł.

 


 

Zakres inwestycji obejmował rozbiórkę istniejącego mostu i budowę w jego miejscu nowego obiektu. Z uwagi na zabytkowych charakter istniejącego mostu zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu nowy obiekt został zaprojektowany i wybudowany z zachowaniem detali architektonicznych. W ramach przebudowy obiekt został poszerzony i podniesiono jego nośność do klasy A.


 

Dokumentacja fotograficzna:

Widok z poziomu jezdni przed.jpeg

Fot. nr 1 - Widok obiektu z poziomu jezdni przed przebudową.

Widok z boku przed.jpeg

Fot. nr 2 - Widok z boku przed przebudową mostu.

Widok z poziomu jezdni po.jpeg

Fot. nr 3 - Widok obiektu z poziomu jezdni po przebudowie.

Widok z boku po.jpeg

Fot. nr 4 - Widok z boku po przebudowie mostu.