Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania inwestycyjne zrealizowane przy udziale środków unijnych w 2006 r.

1. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Olszowa-Zalesie dł. 5 km

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zakwalifikowany w ramach Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura drogowa. 

Okres realizacji Projektu:  
07.06.2005 r. do 06.10.2006 r.
Koszt realizacji inwestycji: 
20,0 mln Pln, w tym 13,8 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.

Wykonawca:
1)  robóty budowlane - Konsorcjum utworzone przez
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A., ul. 24 Kwietnia 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle oraz STRABAG Sp. z o.o., ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa;
2)  Inżynier Kontraktu (Inspektor Nadzoru)  - Biuro Obsługi Inwestycji "INTECH" Bogusław Musioł, ul. Ogrodowa 2b, 46-060 Prószków.       


 

Zadanie to obejmowało przebudowę drogi na odcinku 5 km, a także przebudowę przepustów drogowych w ilosci 5 sztuk oraz wiaduktu drogowego. 

 


2. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Zalesie Śląskie - Sławięcice.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zakwalifikowany w ramach Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura drogowa. 

Okres realizacji Projektu:  
29.05.2006 r. do 30.11.2006 r.
Koszt realizacji inwestycji: 
11,6 mln Pln, w tym 8,7 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.

Wykonawca:
Roboty budowlane: Konsorcjum utworzone przez:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S. A., ul. 24 Kwietnia 4,  47-200 Kędzierzyn-Koźle oraz Bilfinger Berger Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13, 53-609 Wrocław
Inżynier Kontraktu: INWESTYCJE, BUDOWNICTWO, HANDEL "INWEST-COMPLEX<" Sp. z o.o., ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice


Przedmiot inwestycji: 
przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 od km 30+374 do km 33+330 wraz z odwodnieniem oraz przebudową przepustów.

Inwestycja podyktowana wzmozonym ruchem pojazdów ciężarowych co spowodowało pogorszenie stanu technicznego drogi. Występujące koleiny oraz liczne deformacje spowodowały konieczność wprowadzenia miejscowego ograniczenia prędkości do 40km/h.

W ramach planowanej inwestycji wykonane zostało:
* w terenie niezabudowanym:
 - jezdnia o szer. 7,0 m,
 - obustronne pobocza bitumiczne o szer. 2,0 m (past awaryjne),
 - obustronne pobocza gruntowe ulepszone o szer. 0,75 m
 - obustronne rowy (miejscami umocnione trapezowymi elementami betonowymi)
* w terenie zabudowanym:
 - jezdnia o szer. 7,0 m
 - przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową
 - obustronny krawężnik betonowy
 - ciąg pieszo-rowerowy o długości - 0,118 km
 - przebudowa oświetlenia
 - budowa kanalizacji deszczowej
 - modernizacja przejścia dla pieszych

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-09-2010
  przez: Ewelina Waliczek
 • opublikowano:
  07-09-2010 08:50
  przez: Magdalena Paluch
 • zmodyfikowano:
  16-11-2015 13:17
  przez: Michał Dudek
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 2047
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl