Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania inwestycyjne zrealizowane przy udziale środków unijnych w 2008 r

1.Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Dzików - Smolarnia.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w latach 2007 - 2013.

Okres realizacji Projektu:  
18.06.2008 r. do 22.09.2008 r.
Koszt Inwestycji:  1
2,4 mln Pln, w tym dotacja ze środków EFRR w ramach RPO WO 2007-2013 -  8,4 mln PLN.


Opis projektu:
Projekt obejmował przebudowę odcinka drogi dł. 7 km w ramach której wykonano: wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni na dł. 6,40 km, obustronne poszerzenie do szer. 7,0m, obustronne poszerzenie poboczy do 1,5m, przebudowe istniejących przepustów drogowych, zatok autobusowych, zjazdów oraz chodników, wycinkę drzew znajdujących się w pasie drogowym. 


 


 
2. Budowa obwodnicy m. Biała w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 Opole-Lubrza.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zakwalifikowany w ramach Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura drogowa. 

Okres realizacji Projektu:  
20.09.2006 r. do 05.05.2008 r.
Koszt inwestycji:   
28,4 mln Pln, w tym dotacja ze środków EFRR 21,3 mln PLN.

Przedmiotem inwestycji  była budowa obwodnicy stanowiącej fragment ciągu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 414 na długości 3,9 km. 


W ramach planowanej inwestycji zostało wykonane:
- budowa jezdni o szer. 7,0 m na długości 3,9 km
- budowa obustronnych poboczy bitumicznych o szer. 2,0 m oraz obustronnych poboczy gruntowych o szer. 1,25 m,
- budowa 6 skrzyżowań,
- budowa 2 przejazdów kolejowych,
- budowa 2 wiaduktów drogowych,
- budowa odcinków dróg rolniczych i zjazdów,
- budowa odcinków dróg rolniczych i zjazdów,
- budowa 15 przepustów drogowych.


 
Konstrukcja projektowanej obwodnicy:
- w-wa ścieralna grub. 5 cm z betonu asfaltowego 0/12,8
- w-wa wiążąca grub. 8 cm z betonu asfaltowego 0/16
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 grub. 10 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszyw łamanych stab. mechan. grub. 20 cm
- stabilizacja gruntu cementem RM=2,5 MPa.


 
Wiadukty drogowe:
- jednoprzęsłowe z przęsłami płytowymi, wykonanymi ze strunobetonowych belek prefabrykowanych, zespolonych z płytą betonową wylewaną na mokro,
- klasa obciążenia: klasa "A"
- szerokość jezdni: 11 m,
- szerokość całkowita przęsła: 13,8 m
- długość konstrukcji przęsła: 17,94 m.