Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania inwestycyjne zrealizowane przy udziale środków unijnych w 2009 r.

1. Nazwa projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 Bierdzany – Zawadzkie w km 26+339,55 – 29+587,26 wraz z remontem nawierzchni jezdni w km 26+031,57 – 26+339,55”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.   „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Okres realizacji Projektu:     24.06.2009 r. do 25.08.2009 r.
Koszt realizacji Inwestycji:  7,12 mln PLN, w tym 5,66 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
Zakres zadania obejmował:
 • przebudowę drogi na odcinku 3,555 km,
 • przebudowa przejazdu kolejowego,
 • budowę zjazdów na drogi leśne,
 • budowę przepustów pod zjazdami,
 • przebudowę skrzyżowania zwykłego na skanalizowane.

 
2.  Nazwa projektu:  „Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Łącznik – Lubrza o długości 576 mb w miejscowości Górki – Winów, w zakresie obejmującym odbudowę nasypu drogowego, budowę jednostronnego chodnika i kanalizacji deszczowej oraz przebudowę nawierzchni i przepustu drogowego, kategoria obiektów: XXV- drogi, XXVI – sieci kanalizacyjne, XXVIII – obiekty mostowe”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.   „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Okres realizacji Projektu:     18.05.2009 r. do 25.09.2009 r.
Koszt realizacji Inwestycji:   2.54 mln PLN w tym 2,15 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO na lata 2007 – 2013
Zakres zadania obejmował:
 • długość przebudowywanego odcinka: 576 mb,
 • przebudowę korpusu drogowego na długości 325 m,
 • budowę chodnika o szerokości 2,0 m na długości 565 mb,
 • budowę nowej nawierzchni drogowej 5 730 m2,
 • powierzchnię poszerzeń 288 m2,
 • budowę kanalizacji deszczowej na dł. 493 mb,
 • budowę separatora – 1 szt.

3.   Nazwa projektu:   „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Przywory km 17+226,00 – km 18+766,00”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.   „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Okres realizacji Projektu:     01.07.2009 r. do 15.12.2009 r.
Koszt realizacji Inwestycji:   4,92 mln PLN, w tym 4,18 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
Zakres zadania obejmował:
 • przebudowę drogi na odcinku 1,540 km,
 • budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku 1,540 km,
 • przebudowę zatok autobusowych – 4 szt.,
 • kolektor kanalizacji deszczowej: 1813,30 m,
 • separatory – 2 szt.
Metryczka
 • wytworzono:
  05-01-2011
  przez: Ewelina Waliczek
 • opublikowano:
  05-01-2011 13:11
  przez: Aleksandra Stawarz
 • zmodyfikowano:
  16-11-2015 13:15
  przez: Michał Dudek
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 1633
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×