Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423

Zakres opracowania

          Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa obwodnicy Malni i Choruli wraz z włączeniem obwodnicy w istniejący układ drogowy.

         Głównym celem budowy ww. obwodnicy jest przejęcie ruchu pojazdów ciężarowych jadących głównie do Cementowni Górażdże (znajdującej się w miejscowości Chorula) i dalej w kierunku Opola, w tym aut zjeżdżających z autostrady A4. Przedsięwzięcie pozwoli na znaczne zmniejszenie natężenia ruchu pojazdów (głównie ciężarowych) poruszających się obecnie przez centra miejscowości Malnia i Chorula.

Projektowana obwodnica będzie poprowadzona nowym śladem drogi wojewódzkiej nr 423 (DW 423).

Długość trasy obwodnicy wynosić będzie 6,06 km.

budowę skrzyżowań z drogami przecinającymi obwodnicę,

budowę wiaduktu drogowego nad istniejącą drogą powiatową nr 1831 O,

budowę dróg lokalnych, zakładowych i serwisowych stanowiących dojazd do pól, koniecznych do zrealizowania dla skomunikowania istniejących elementów zagospodarowania z projektowaną obwodnicą

wykonanie elementów odwodnienia drogi,

budowę  6 przepustów w tym jeden ekologiczny – umożliwiający migrację niewielkich zwierząt oraz płazów,

wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu,

przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z projektowaną drogą (sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna, kanalizacja, wodociągi).

         Projektowana obwodnica Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 będzie posiadać klasę G1/2  droga główna o przekroju jednojezdniowym posiadająca  dwa pasy ruchu oraz następujące parametry:

-    szerokość pasa ruchu - 3,5m,

-    szerokość opaski - 0,25m,

-    szerokość ulepszonego pobocza gruntowego - 1,25 m,

-    prędkość projektowa - 70 km/h,

-    kategoria ruchu - KR5


 

JPEGPlanowany przebieg obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423.jpeg
JPEGOrientacja.jpeg 
Metryczka
 • wytworzono:
  13-01-2014
  przez: Michał Dudek
 • opublikowano:
  13-01-2014 11:32
  przez: Magdalena Pietrzak
 • zmodyfikowano:
  16-11-2015 13:25
  przez: Michał Dudek
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 8411
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×