Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015 Z PODZIAŁEM NA ZADANIA - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w sezonie zimowym 2014/2015 z podziałem na zadania" przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano uznając za najkorzystniejsze oferty:
1) nr 3 wykonawcy: EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek, ul. Rolna 1, 47-320 Gogolin za cenę 344.196,00 PLN brutto na zadanie nr 1,
2) nr 2 wykonawcy: USŁUGI TRANSPORTOWO DROGOWO MOSTOWE Jan Opitek, ul. Wołodyjowskiego 33, 41-403 Chełm Śląski za cenę 191.440,80 PLN brutto na zadanie nr 2.
Oferty na zadania nr 1 i 2 spełniają wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawcy na zadania nr 1 i 2 zaproponowali najniższe ceny spośród ważnych ofert. Oferty wykonawców otrzymały w kryterium oceny ofert po 100,00 punktów na każde zadanie.
Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryterium oceny ofert:
1) zadanie nr 2:
a) oferta nr 4 - Zakład Usług Drogowych i Komunalnych "DROMAR" Marian Kaliściak, ul. Gliwicka 25, 44-145 Stanica otrzymała 79,27 punktów,
b) oferta nr 5 - 4. Zakład Usługowo-Handlowy i Melioracyjno Drogowy "ZUHMED", ul. Jagiellońska 2, 47-206 Kędzierzyn-Koźle otrzymała 49,89 punktów.

Podpisanie umowy na zadanie nr 1 z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę na zadanie nr 2 z wybranym wykonawcą na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Podmiot udostępniający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bartosz Różycki
Data wytworzenia: 2014-11-12