Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w km 9+654 w m. Łosiów wraz z dojazdami - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

                                                  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

    Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w km 9+654 w m. Łosiów wraz z dojazdami” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 6 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,BANIMEX” Sp. z o.o.
ul. Odkrywkowa 93
42-504 Będzin

za cenę4 599 894,25  PLN brutto.

    Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a wykonawca zaproponował najniższą cenę spośród ważnych ofert. Oferta otrzymała w kryterium oceny ofert 100,00 punktów.

    Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

          
Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryterium oceny ofert:

1) oferta nr 2Przedsiębiorstwo Budowlane ,,FILAR” Sp. z o.o., ul. Szczecińska 15-16, 54-517 Wrocław otrzymała 73,40 punktów,
2) oferta nr 3Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,LARIX” Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec otrzymała 62,11 punktów,
3) oferta nr 5BERGER BAU POLSLKA Sp. z o.o., ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław otrzymała 74,62 punktów,
4) oferta nr 7Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., ul. Kłosowa 4, 47-206 Kędzierzyn-Koźle, Partner: ADAC-LEWAR Sp. z o.o., ul. Słoneczna 11, 42-141 Przystajń otrzymała 80,92 punktów,
5) oferta nr 8DROG-BUD Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa otrzymała 94,08 punktów,
6) oferta nr 9Konsorcjum firm: Lider: Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o., ul. Jagiełły 39, 46-020 Czarnowąsy, Partner: ,,REMOST” Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna, ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno otrzymała 75,49 punktów.