Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola

Budowa obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opole”.

 

    Trasa projektowanej obwodnicy rozpoczyna się węzłem drogowym „Północnej obwodnicy Opola w ciągu drogi krajowej nr 45”, a kończy się włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 454 na terenie poza zabudową miejscowości Dobrzeń Wielki po stronie północnej.

 

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmował będzie:

Odcinek 1: „Budowa  obwodnicy miejscowości Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opole” o długości 5,3 km

 • budowę 5 skrzyżowań z drogami przecinającymi obwodnicę (typu rondo),
 • budowę 5 obiektów mostowych (4 wiadukty i 1 most),
 • budowę miejsca kontroli pojazdów wraz ze stanowiskiem ważenia,
 • budowę nasypów drogowych,
 • budowę odwodnienia drogi,
 • budowę oświetlenia drogi typu LED,
 • przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej, w tym sieć wodociągowa, ciepłownicza, gazowa, kanalizacja sanitarna, sieć teletechniczna oraz sieci elektroenergetyczne niskich, średnich i wysokich napięć,
 • nasadzenie roślinności izolacyjnej z gatunków rodzimych zgodnych z siedliskiem po obu stronach obwodnicy (zgodnie z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach) na odcinkach niezalesionych projektowanej obwodnicy,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zadanie planowane do realizacji z funduszy unijnych w latach 2015-2017,

Odcinek 2: „Budowa  obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały i   Borki” o długości 6,4 km

 • budowę 4 skrzyżowań z drogami przecinającymi obwodnicę (w tym 1 typu rondo),
 • budowę 1 obiektu mostowego (wiadukt),
 • budowę nasypów drogowych,
 • budowę odcinków ciągów pieszo - rowerowych,
 • budowę odcinków ekranów akustycznych
 • budowę odcinków ekranów przeciwolśnieniowych
 • budowę oświetlenia drogi typu LED,
 • przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej, w tym sieć wodociągowa, ciepłownicza, gazowa, kanalizacja sanitarna, sieć teletechniczna oraz sieci elektroenergetyczne niskich, średnich i wysokich napięć,
 • nasadzenie roślinności izolacyjnej z gatunków rodzimych zgodnych z siedliskiem po obu stronach obwodnicy (zgodnie z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach) na odcinkach niezalesionych projektowanej obwodnicy,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zadanie planowane do realizacji z funduszy unijnych w latach 2018-2020,

1. JPEGOrientacja .jpeg
2. PDF2_1_plan_sytuacyjny.pdf
3. PDF2_2_plan_sytuacyjny.pdf
4. PDF2_3_plan_sytuacyjny.pdf
5. PDF2_3_plan_sytuacyjny.pdf
6. PDF2_4_plan_sytuacyjny.pdf
7. PDF2_5_plan_sytuacyjny.pdf
8. PDF2_6_plan_sytuacyjny.pdf
9.PDF2_7_plan_sytuacyjny.pdf
10.PDF2_8_plan_sytuacyjny.pdf
11. PDF2_9_plan_sytuacyjny.pdf
12. PDF2_10_plan_sytuacyjny.pdf
13. PDF2_11_plan_sytuacyjny.pdf
14. PDF2_12_plan_sytuacyjny.pdf
15. PDF2_13_plan_sytuacyjny.pdf
16. PDF2_14_plan_sytuacyjny.pdf
17. PDF2_15_plan_sytuacyjny.pdf
18. PDF2_16_plan_sytuacyjny.pdf