Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

PRZEPROWADZENIE W TERENIE BEZPOŚREDNIEGO POMIARU RUCHU, W WYZNACZONYCH STANOWISKACH POMIAROWYCH, W RAMACH GENERALNEGO POMIARU RUCHU 2015 (GPR 2015) NA ODCINKACH DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W PODZIALE NA ZADANIA - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przeprowadzenie w terenie bezpośredniego pomiaru ruchu, w wyznaczonych stanowiskach pomiarowych, w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 (GPR 2015) na odcinkach dróg wojewódzkich województwa opolskiego w podziale na zadania" przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę:
1) nr 7 wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Drogowych Tomasz Gatner ul. Ogrodowa nr 4, 48-140 Branice z ceną 153.120,24 PLN brutto i zadeklarowanym terminem przekazania materiałów z pomiaru 2 dni robocze - na zadanie nr 1,
2) nr 8 wykonawcy: ROAD-SKAN-EXPERT Mariusz Komraus, ul. Kochanowskiego 9, 43-200 Pszczyna z ceną 180.565,97 PLN brutto i zadeklarowanym terminem przekazania materiałów z pomiaru 2 dni robocze - na zadanie nr 2,
3) nr 8 wykonawcy: ROAD-SKAN-EXPERT Mariusz Komraus, ul. Kochanowskiego 9, 43-200 Pszczyna z ceną 185.317,70 PLN brutto i zadeklarowanym terminem przekazania materiałów z pomiaru 2 dni robocze - na zadanie nr 3.

Wyżej wymienieni wykonawcy na zadania nr od 1 do 3 spełniają wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty na zadania nr od 1 do 3 otrzymały w kryteriach oceny ofert po 100,00 punktów, w tym:
1) oferta na zadanie nr 1:
- "cena" - 90,00 punktów,
- "termin przekazania" - 10,00 punktów.
2) oferta na zadanie nr 2:
- "cena" - 90,00 punktów,
- "termin przekazania" - 10,00 punktów,
3) oferta na zadanie nr 3:
- "cena" - 90,00 punktów,
- "termin przekazania" - 10,00 punktów.

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) zadanie nr 1:
a) oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo "Gawinex" Sp. z o.o., ul. Sosnowa 7, 44-203 Rybnik otrzymała 68,06 punktów, w tym:
- "cena" - 58,06 punktów,
- "termin przekazania" - 10,00 punktów,
b) oferta nr 4 - BADANIA DROGOWE >GRUNT< Jacek Toborek, ul. Wyspiańskiego 7, 48-100 Głubczyce otrzymała 94,37 punktów, w tym:
- "cena" - 84,37 punktów,
- "termin przekazania" - 10,00 punktów,
c) oferta nr 6 - AUTOMOBILKLUB OPOLSKI, ul. Wrocławska 102, 45-837 Opole otrzymała 73,78 punktów, w tym:
- "cena" - 63,78 punktów,
- "termin przekazania" - 10,00 punktów,
d) oferta nr 8 - ROAD-SKAN-EXPERT Mariusz Komraus, ul. Kochanowskiego 9, 43-200 Pszczyna otrzymała 83,80 punktów, w tym:
- "cena" - 73,80 punktów,
- "termin przekazania" - 10,00 punktów,
e) oferta nr 10 - Zakład Usługowo-Handlowy "Azalia" Wiesława Trzos, Kietlice nr 60, 48-118 Lisięcice otrzymała 91,82 punktów, w tym:
- "cena" - 81,82 punktów,
- "termin przekazania" - 10,00 punktów,
2) zadanie nr 2:
a) oferta nr 1 - NAP-PROJEKT Michał Krüger, Rafał Tomczak spółka cywilna, Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki otrzymała 59,77 punktów, w tym:
- "cena" - 56,44 punktów,
- "termin przekazania" - 3,33 punktów,
b) oferta nr 6 - AUTOMOBILKLUB OPOLSKI, ul. Wrocławska 102, 45-837 Opole otrzymała 94,14 punktów, w tym:
- "cena" - 84,14 punktów,
- "termin przekazania" - 10,00 punktów,
3) zadanie nr 3:
a) oferta nr 1 - NAP-PROJEKT Michał Krüger, Rafał Tomczak spółka cywilna, Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki otrzymała 59,77 punktów, w tym:
- "cena" - 56,44 punktów,
- "termin przekazania" - 3,33 punktów,
b) oferta nr 5 - BiG Projekt Artur Ball, ul. Lubliniecka 11a, Solarnia, 42-700 Lubliniec otrzymała 95,89 punktów, w tym:
- "cena" - 85,89 punktów,
- "termin przekazania" - 10,00 punktów,
c) oferta nr 6 - AUTOMOBILKLUB OPOLSKI, ul. Wrocławska 102, 45-837 Opole otrzymała 89,08 punktów, w tym:
- "cena" - 79,08 punktów,
- "termin przekazania" - 10,00 punktów,
d) oferta nr 9 - Śląskie Centrum Finansowe Anna Czagan-Niedbał, al. Marszałka Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy otrzymała 98,79 punktów, w tym:
- "cena" - 88,79 punktów,
- "termin przekazania" - 10,00 punktów.

Zamawiający może zawrzeć umowę na zadanie nr 1 z wybranym wykonawcą na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Podpisanie umów na zadania nr 2 i 3 z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

Metryczka
 • wytworzono:
  11-02-2015
  przez: Bartosz Różycki
 • opublikowano:
  11-02-2015 13:35
  przez: Bartosz Różycki
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 2036
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl