Przejdź do treści strony WCAG

Strona archiwalna

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od nr 1 do nr 11 oraz ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 12.02.2015 r. pod numerem 31986 - 2015.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 5,80 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym (koszty przekazania).

PDFRemonty nawierzchni 2015 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFRemonty nawierzchni 2015 - SIWZ.pdf
DOCRemonty nawierzchni 2015 Zał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSXRemonty nawierzchni 2015 Zał. nr 02a - kosztorys ofertowy zad. nr 1.xlsx
XLSXRemonty nawierzchni 2015 Zał. nr 02b - kosztorys ofertowy zad. nr 2.xlsx
XLSXRemonty nawierzchni 2015 Zał. nr 02c - kosztorys ofertowy zad. nr 3.xlsx
DOCRemonty nawierzchni 2015 Zał. nr 03 - ośw. art. 22.doc
DOCRemonty nawierzchni 2015 Zał. nr 04 - ośw. art. 24.doc
DOCRemonty nawierzchni 2015 Zał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCRemonty nawierzchni 2015 Zał. nr 06 - wykaz robót.doc
DOCRemonty nawierzchni 2015 Zał. nr 07 - wykaz osób.doc
DOCRemonty nawierzchni 2015 Zał. nr 08 - wykaz sprzętu.doc
DOCRemonty nawierzchni 2015 Zał. nr 09 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
PDFRemonty nawierzchni 2015 Zał. nr 10 - projekt umowy.pdf
PDFRemonty nawierzchni 2015 Zał. nr 11 - SPECYFIKACJA NA FREZOWANIE.pdf
PDFRemonty nawierzchni 2015 Zał. nr 11 - Specyfikacja REMONTY wg WT-2010.pdf
PDFRemonty nawierzchni 2015 Zał. nr 11 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA.pdf
PDFRemonty nawierzchni 2015 Zał. nr 11 - SST_przełomy.pdf