Przejdź do treści strony WCAG

WYKONANIE CIĘĆ SANITARNYCH I TECHNICZNYCH KORON DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 9 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 20.02.2015 r. pod numerem 38726-2015.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 1,90 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
DOCZał. nr 1- Formularz oferty.doc
DOCZał. nr 2 - Formularz cenowy.doc
DOCZał. nr 3 - Ośw. art. 22.doc
DOCZał. nr 4 - Ośw. art. 24.doc
DOCZał. nr 5 - Lista podmiotów.doc
DOCZał. nr 6 - Wykaz osób.doc
DOCZał. nr 7 - Wykaz sprzetu.doc
DOCZał. nr 8 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
PDFZał. nr 9 - Projekt Umowy.pdf