Przejdź do treści strony WCAG

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 7 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 23.02.2015 r pod numerem:  39414 - 2015.

Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 1,70 PLN brutto.

Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiajacego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania. 

 

Uwaga

Dnia 03.03.2015r dodano pismo z odpowiedzią na pytanie. Zmiana terminu składania ofert na dzień 06.03.2015 r o godz. 10:00

 

PDFOdpowiedź na pytanie.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
 

 

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ - Sukcesywna dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej.pdf
DOCZał. nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZał. nr 2 - formularz cenowy.doc
DOCZał. nr 3 - ośw. art. 22.doc
DOCZał. nr 4 - ośw. art. 24.doc
DOCZał. nr 5 - lista podmiotów.doc
PDFZał. nr 6 - projekt umowy.pdf
PDFZał. nr 7 - specyfikacje techniczne.pdf