Przejdź do treści strony WCAG

KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW Z PASA DROGOWEGO DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 9 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 04.03.2015 r. pod numerem 47134-2015.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 2,90 PLN.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Koszenie.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Koszenie.pdf
DOCZał. nr 1 - Formularz oferty - Koszenie.doc
DOCZał. nr 2a - Formularz cenowy na zad. nr 1 - Koszenie.doc
DOCZał. nr 2b - Formularz cenowy na zad. nr 2 - Koszenie.doc
DOCZał. nr 2c - Formularz cenowy na zad. nr 3 - Koszenie.doc
DOCZał. nr 2d - Formularz cenowy na zad. nr 4 - Koszenie.doc
DOCZał. nr 2e - Formularz cenowy na zad. nr 5 - Koszenie.doc
DOCZał. nr 2f - Formularz cenowy na zad.. nr 6 - Koszenie.doc
DOCZał. nr 2g - Formularz cenowy na zad. nr 7 - Koszenie.doc
DOCZał. nr 2h - Formularz cenowy na zad. nr 8 - Koszenie.doc
DOCZał. nr 2i - Formularz cenowy na zad. nr 9 - Koszenie.doc
DOCZał. nr 3 - Ośw. art. 22 - Koszenie.doc
DOCZał. nr 4 - Ośw. art. 24 - Koszenie.doc
DOCZał. nr 5 - Lista podmiotów - Koszenie.doc
DOCZał. nr 6 - Wykaz sprzetu - Koszenie.doc
DOCZał. nr 7 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego - Koszenie.doc
PDFZał. nr 8 - Projekt Umowy - Koszenie.pdf
PDFZał. nr 9 - Specyfikacje Techniczne - Koszenie.pdf