Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 12 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 04.03.2015 r. pod numerem 29931-2015.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 4,60 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją dróg wojewódzkich..pdf
DOCZał. nr 01 - formularz oferty.doc
DOCXZał. nr 02a - kosztorys ofertowy.docx
DOCXZał. nr 02b - kosztorys ofertowy.docx
DOCXZał. nr 02c - kosztorys ofertowy.docx
DOCZał. nr 03 - ośw. art. 22.doc
DOCZał. nr 04 - ośw. art. 24.doc
DOCZał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCZał. nr 06 - wykaz robót.doc
DOCZał. nr 07a - wykaz osób.doc
DOCZał. nr 07b - wykaz osób.doc
DOCZał. nr 08a - wykaz sprzętu.doc
DOCZał. nr 08b - wykaz sprzętu.doc
DOCZał. nr 09 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
PDFZał. nr 10 - projekt umowy.pdf
PDFZał. nr 11 - specyfikacje techniczne- wymagania ogólne.pdf
PDFZał. nr 12 - specyfikacje techniczne - grysy.pdf