Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

DOSTAWA DO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU DWÓCH SAMOCHODÓW OSOBOWO-DOSTAWCZYCH TYPU FURGON WYPOSAŻONYCH WE WSZYSTKIE NIEZBĘDNE ELEMENTY POZWALAJĄCE NA BEZPIECZNĄ I WYGODNĄ EKSPLOATACJĘ_

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 7 w załączeniu.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 23.03.2015 r. pod numerem 40367-2015.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 1,60 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.

Uwaga!
Dnia 26.03.2015 r. dodano pismo z odpowiedziami na pytania.

1. Pismo z odpowiedziami na pytania:

PDF14odppyt.pdf


Uwaga!
Dnia 30.03.2015 r. dodano pismo z odpowiedzią na pytanie oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmiana terminu składania ofert na dzień 02.04.2015 r. o godz. 10:00.

1. Pismo z odpowiedzią na pytanie:

PDF14odppyt1.pdf

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDF00_14ogłozmogłwww.pdf

 

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_14ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_14specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_14oferta.doc

4. Formularz cenowy:

DOC2_14formcen.doc

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

DOC3_14ośwart22.doc

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

DOC4_14ośwart24.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_14listapodm.doc

8. Opis parametrów technicznych samochodu:

DOC6_14opisparamtechn.doc

9. Projekt umowy:

PDF7_14projum.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  23-03-2015
  przez: Bartosz Różycki
 • opublikowano:
  23-03-2015 14:04
  przez: Bartosz Różycki
 • zmodyfikowano:
  30-03-2015 10:14
  przez: Bartosz Różycki
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 1271
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl