Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

POZIMOWE OCZYSZCZENIE JEZDNI, CHODNIKÓW I URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA - Informacja o wyborze ofert na zadania nr od 1 do 15

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA ZADANIA NR od 1 do 15


     Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Pozimowe oczyszczenie jezdni, chodników i urządzeń odwadniających dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z podziałem na zadania” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejsze oferty firm na:

Zadanie nr 1 (oferta nr 8):
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LARIX Sp. z o.o. ul. Klonowa 11 42-700 Lubliniec za cenę:  15.792,85 PLN brutto i terminem oczyszczania jezdni i chodników  25 dni, oferta  spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów – ,,cena”,
-  5,00 punktów – ,,termin oczyszczania jezdni i chodników”.

 
Zadanie nr 2 (oferta nr 2):
ZIELONA TRAWA Katarzyna Charczenko ul. Powstańców Śląskich 16 47-100 Kadłub za cenę:  21.835,39 PLN brutto i terminem oczyszczania jezdni i chodników 25 dni, oferta   spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów – ,,cena”,
-  5,00 punktów – ,,termin oczyszczania jezdni i chodników”.

 
Zadanie nr 3 (oferta nr 2):
ZIELONA TRAWA Katarzyna Charczenko ul. Powstańców Śląskich 16 47-100 Kadłub za cenę:  11.699,53 PLN brutto i terminem oczyszczania jezdni i chodników 25 dni, oferta   spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów – ,,cena”,
-  5,00 punktów – ,,termin oczyszczania jezdni i chodników”.

Zadanie nr 4 (oferta nr 3):
ZAKŁAD HANDLOWY Urządzanie i utrzymanie zieleńców A. Jędras Główczyce,  ul. Dobrodzieńska 2a 46-380 Dobrodzień za cenę:  7.732,80 PLN brutto i terminem oczyszczania jezdni i chodników 25 dni, oferta   spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów – ,,cena”,
-  5,00 punktów – ,,termin oczyszczania jezdni i chodników”.

Zadanie nr 5 (oferta nr 2):
ZIELONA TRAWA Katarzyna Charczenko ul. Powstańców Śląskich 16 47-100 Kadłub za cenę:  4.960,17 PLN brutto i terminem oczyszczania jezdni i chodników 25 dni, oferta   spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów – ,,cena”,
-  5,00 punktów – ,,termin oczyszczania jezdni i chodników”.

Zadanie nr 6 (oferta nr 1):
Usługi Asenizacyjne  Stanisław Korgól ul. Jastrzębska 53 44-304 Wodzisław Śląski za cenę:  16.375,82 PLN brutto i terminem oczyszczania jezdni i chodników 25 dni, oferta   spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów – ,,cena”,
-  5,00 punktów – ,,termin oczyszczania jezdni i chodników”.

Zadanie nr 7 (oferta nr 2):
ZIELONA TRAWA Katarzyna Charczenko ul. Powstańców Śląskich 16 47-100 Kadłub za cenę:  21.145,10 PLN brutto i terminem oczyszczania jezdni i chodników 25 dni, oferta   spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów – ,,cena”,
-  5,00 punktów – ,,termin oczyszczania jezdni i chodników”.

Zadanie nr 8 (oferta nr 7):
REMONDIS Opole Sp. z o.o. Al. Przyjaźni 9 45-573 Opole za cenę:  15.991,13 PLN brutto i terminem oczyszczania jezdni i chodników 25 dni, oferta   spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów – ,,cena”,
-  5,00 punktów – ,,termin oczyszczania jezdni i chodników”.

Zadanie nr 9 (oferta nr 8):
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LARIX Sp. z o.o. ul. Klonowa 11 42-700 Lubliniec za cenę:  13.070,70 PLN brutto i terminem oczyszczania jezdni i chodników 25 dni, oferta   spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów – ,,cena”,
-  5,00 punktów – ,,termin oczyszczania jezdni i chodników”.

Zadanie nr 10 (oferta nr 1):
Usługi Asenizacyjne  Stanisław Korgól ul. Jastrzębska 53 44-304 Wodzisław Śląski za cenę:  18.846,65 PLN brutto i terminem oczyszczania jezdni i chodników 25 dni, oferta   spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów – ,,cena”,
-  5,00 punktów – ,,termin oczyszczania jezdni i chodników”.

Zadanie nr 11 (oferta nr 7):
REMONDIS Opole Sp. z o.o. Al. Przyjaźni 9 45-573 Opole za cenę:  12.725,53 PLN brutto i terminem oczyszczania jezdni i chodników 25 dni, oferta   spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów – ,,cena”,
-  5,00 punktów – ,,termin oczyszczania jezdni i chodników”.

Zadanie nr 12 (oferta nr 7):
REMONDIS Opole Sp. z o.o. Al. Przyjaźni 9 45-573 Opole  za cenę:  9.919,26 PLN brutto i terminem oczyszczania jezdni i chodników 25 dni, oferta   spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów – ,,cena”,
-  5,00 punktów – ,,termin oczyszczania jezdni i chodników”.

Zadanie nr 13 (oferta nr 7):
REMONDIS Opole Sp. z o.o. Al. Przyjaźni 9 45-573 Opole za cenę:  19.348,20 PLN brutto i terminem oczyszczania jezdni i chodników 25 dni, oferta   spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów – ,,cena”,
-  5,00 punktów – ,,termin oczyszczania jezdni i chodników”.

Zadanie nr 14 (oferta nr 5):
,,Usługi Leśne” Jacek Bronowicki Biadacz, ul. Leśna 40 46-022 Luboszyce za cenę:  23.153,04 PLN brutto i terminem oczyszczania jezdni i chodników 25 dni, oferta   spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów – ,,cena”,
-  5,00 punktów – ,,termin oczyszczania jezdni i chodników”.

Zadanie nr 15 (oferta nr 6):
Usługi Ogólnobudowlane Łabaj Jacek Żelazna, ul. Niewodnicka 4 49-120 Dąbrowa za cenę:  9.652,50 PLN brutto i terminem oczyszczania jezdni i chodników 27 dni, oferta   spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 98 punktów, w tym:
- 95,00 punktów – ,,cena”,
-  3,00 punkty  – ,,termin oczyszczania jezdni i chodników”.


     Zamawiający może zawrzeć umowy na zadania nr od 1 do 15 z wybranymi wykonawcami na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadania nr od 1 do 15 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.


Pozostałe oferty wykonawców otrzymały na poszczególne zadania następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

ZADANIE NR 1
 
1) oferta nr 7 złożona przez wykonawcę: REMONDIS Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole otrzymała w kryteriach oceny ofert 91,82 punktów, w tym:
- 86,82 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

2) oferta nr 5 złożona przez wykonawcę: „Usługi Leśne” Jacek Bronowicki, Biadacz, ul. Leśna 40, 46-022 Luboszyce otrzymała w kryteriach oceny ofert 86,60 punktów, w tym:
- 81,60 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

3) oferta nr 4 złożona przez wykonawcę: Zakład Usług Melioracyjnych i Budowlanych Mirosław Materak, Schodnia, ul. Ks. P. Gołąba 30, 46-040 Ozimek otrzymała w kryteriach oceny ofert 36,03 punktów, w tym:
- 34,03 punktów w kryterium „cena”,
- 2 punkty w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.


ZADANIE NR 2

1) oferta nr 3 złożona przez wykonawcę: ZAKŁAD HANDLOWY Urządzanie i utrzymanie zieleńców A. Jędras, Główczyce, ul. Dobrodzieńska 2a, 46-380 Dobrodzień otrzymała w kryteriach oceny ofert 96,97 punktów, w tym:
- 91,97 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

2) oferta nr 8 złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LARIX Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec otrzymała w kryteriach oceny ofert 95,80 punktów, w tym:
- 90,80 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

3) oferta nr 7 złożona przez wykonawcę: REMONDIS Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole otrzymała w kryteriach oceny ofert 91,29 punktów, w tym:
- 86,29 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

4) oferta nr 4 złożona przez wykonawcę: Zakład Usług Melioracyjnych i Budowlanych Mirosław Materak, Schodnia, ul. Ks. P. Gołąba 30, 46-040 Ozimek otrzymała w kryteriach oceny ofert 48,54 punktów, w tym:
- 43,54 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.


ZADANIE NR 3

1) oferta nr 3 złożona przez wykonawcę: ZAKŁAD HANDLOWY Urządzanie i utrzymanie zieleńców A. Jędras, Główczyce, ul. Dobrodzieńska 2a, 46-380 Dobrodzień otrzymała w kryteriach oceny ofert 97,19 punktów, w tym:
- 92,19 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

2) oferta nr 8 złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LARIX Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec otrzymała w kryteriach oceny ofert 96,78 punktów, w tym:
- 91,78 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

3) oferta nr 7 złożona przez wykonawcę: REMONDIS Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole otrzymała w kryteriach oceny ofert 87,46 punktów, w tym:
- 82,46 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.


4) oferta nr 4 złożona przez wykonawcę: Zakład Usług Melioracyjnych i Budowlanych Mirosław Materak, Schodnia, ul. Ks. P. Gołąba 30, 46-040 Ozimek otrzymała w kryteriach oceny ofert 45,11 punktów, w tym:
- 41,11 punktów w kryterium „cena”,
- 4 punkty w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.


ZADANIE NR 4

1) oferta nr 2 złożona przez wykonawcę: ZIELONA TRAWA Katarzyna Charczenko, ul. Powstańców Śląskich 16, 47-100 Kadłub otrzymała w kryteriach oceny ofert 97,54 punktów, w tym:
- 92,54 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

2) oferta nr 8 złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LARIX Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec otrzymała w kryteriach oceny ofert 81,47 punktów, w tym:
- 76,47 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

3) oferta nr 7 złożona przez wykonawcę: REMONDIS Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole otrzymała w kryteriach oceny ofert 74,18 punktów, w tym:
- 69,18 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

4) oferta nr 4 złożona przez wykonawcę: Zakład Usług Melioracyjnych i Budowlanych Mirosław Materak, Schodnia, ul. Ks. P. Gołąba 30, 46-040 Ozimek otrzymała w kryteriach oceny ofert 52,10 punktów, w tym:
- 47,10 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.


ZADANIE NR 5

1) oferta nr 8 złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LARIX Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec otrzymała w kryteriach oceny ofert 94,03 punktów, w tym:
- 89,03 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

2) oferta nr 7 złożona przez wykonawcę: REMONDIS Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole otrzymała w kryteriach oceny ofert 84,24 punktów, w tym:
- 79,24 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

3) oferta nr 4 złożona przez wykonawcę: Zakład Usług Melioracyjnych i Budowlanych Mirosław Materak, Schodnia, ul. Ks. P. Gołąba 30, 46-040 Ozimek otrzymała w kryteriach oceny ofert 37,32 punktów, w tym:
- 32,32 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.


ZADANIE NR 6

1) oferta nr 7 złożona przez wykonawcę: REMONDIS Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole otrzymała w kryteriach oceny ofert 95,96 punktów, w tym:
- 90,96 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

2) oferta nr 8 złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LARIX Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec otrzymała w kryteriach oceny ofert 91,74 punktów, w tym:
- 86,74punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

3) oferta nr 5 złożona przez wykonawcę: „Usługi Leśne” Jacek Bronowicki, Biadacz, ul. Leśna 40, 46-022 Luboszyce otrzymała w kryteriach oceny ofert 88,41 punktów, w tym:
- 83,41 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

4) oferta nr 10 złożona przez wykonawcę: Zakład Usługowo-Handlowy ,,Azalia” Wiesława Trzos, Kietlice nr 60, 48-118 Lisięcice otrzymała w kryteriach oceny ofert 69,57 punktów, w tym:
- 64,57punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.


ZADANIE NR 7

1) oferta nr 7 złożona przez wykonawcę: REMONDIS Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole otrzymała w kryteriach oceny ofert 89,23 punktów, w tym:
- 84,23 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

2) oferta nr 1 złożona przez wykonawcę: Usługi Asenizacyjne Stanisław Korgól, ul. Jastrzębska 53, 44-304 Wodzisław Śląski otrzymała w kryteriach oceny ofert 82,22 punktów, w tym:
- 77,22 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

3) oferta nr 8 złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LARIX Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec otrzymała w kryteriach oceny ofert 77,94 punktów, w tym:
- 72,94 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

4) oferta nr 5 złożona przez wykonawcę: „Usługi Leśne” Jacek Bronowicki, Biadacz, ul. Leśna 40, 46-022 Luboszyce otrzymała w kryteriach oceny ofert 74,10 punktów, w tym:
- 69,10 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

5) oferta nr 4 złożona przez wykonawcę: Zakład Usług Melioracyjnych i Budowlanych Mirosław Materak, Schodnia, ul. Ks. P. Gołąba 30, 46-040 Ozimek otrzymała w kryteriach oceny ofert 35,30 punktów, w tym:
- 34,30 punktów w kryterium „cena”,
- 1 punkt w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.


ZADANIE NR 8

1) oferta nr 8 złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LARIX Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec otrzymała w kryteriach oceny ofert 94,64 punktów, w tym:
- 89,64 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

2) oferta nr 5 złożona przez wykonawcę: „Usługi Leśne” Jacek Bronowicki, Biadacz, ul. Leśna 40, 46-022 Luboszyce otrzymała w kryteriach oceny ofert 74,13 punktów, w tym:
- 69,13 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

3) oferta nr 10 złożona przez wykonawcę: Zakład Usługowo-Handlowy ,,Azalia” Wiesława Trzos, Kietlice nr 60, 48-118 Lisięcice otrzymała w kryteriach oceny ofert 68,22 punktów, w tym:
- 63,22 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

4) oferta nr 4 złożona przez wykonawcę: Zakład Usług Melioracyjnych i Budowlanych Mirosław Materak, Schodnia, ul. Ks. P. Gołąba 30, 46-040 Ozimek otrzymała w kryteriach oceny ofert 33,14 punktów, w tym:
- 32,14 punktów w kryterium „cena”, 
- 1 punkt w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.


ZADANIE NR 9

1) oferta nr 1 złożona przez wykonawcę: Usługi Asenizacyjne Stanisław Korgól, ul. Jastrzębska 53, 44-304 Wodzisław Śląski otrzymała w kryteriach oceny ofert 76,19 punktów, w tym:
- 71,19 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

2) oferta nr 7 złożona przez wykonawcę: REMONDIS Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole otrzymała w kryteriach oceny ofert 74,30 punktów, w tym:
- 69,30 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

3) oferta nr 10 złożona przez wykonawcę: Zakład Usługowo-Handlowy ,,Azalia” Wiesława Trzos, Kietlice nr 60, 48-118 Lisięcice otrzymała w kryteriach oceny ofert 71,44 punktów, w tym:
- 66,44 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.


ZADANIE NR 10

1) oferta nr 7 złożona przez wykonawcę: REMONDIS Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole otrzymała w kryteriach oceny ofert 99,86 punktów, w tym:
- 94,86 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

2) oferta nr 9 złożona przez wykonawcę: Zakład Usług Drogowych i Komunalnych ,,DROMAR” Marian Kaliściak, ul. Gliwicka 25, 44-145 Stanica otrzymała w kryteriach oceny ofert 98,74 punktów, w tym:
- 93,74 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

3) oferta nr 8 złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LARIX Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec otrzymała w kryteriach oceny ofert 94,80 punktów, w tym:
- 89,80 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.


ZADANIE NR 11

1) oferta nr 8 złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LARIX Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec otrzymała w kryteriach oceny ofert 99,44 punktów, w tym:
- 94,44 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.


ZADANIE NR 12

1) oferta nr 8 złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LARIX Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec otrzymała w kryteriach oceny ofert 83,57 punktów, w tym:
- 78,57 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.


ZADANIE NR 13

1) oferta nr 8 złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LARIX Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec otrzymała w kryteriach oceny ofert 89,38 punktów, w tym:
- 84,38 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.


ZADANIE NR 14

1) oferta nr 6 złożona przez wykonawcę: Usługi Ogólnobudowlane Łabaj Jacek, Żelazna, ul. Niewodnicka 4, 49-120 Dąbrowa otrzymała w kryteriach oceny ofert 96,78 punktów, w tym:
- 93,78 punktów w kryterium „cena”,
- 3 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

2) oferta nr 7 złożona przez wykonawcę: REMONDIS Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole otrzymała w kryteriach oceny ofert 92,55 punktów, w tym:
- 87,55 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

3) oferta nr 8 złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LARIX Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec otrzymała w kryteriach oceny ofert 80,37 punktów, w tym:
- 75,37 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.


ZADANIE NR 15

1) oferta nr 7 złożona przez wykonawcę: REMONDIS Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole otrzymała w kryteriach oceny ofert 94,07 punktów, w tym:
- 89,07 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

2) oferta nr 5 złożona przez wykonawcę: „Usługi Leśne” Jacek Bronowicki, Biadacz, ul. Leśna 40, 46-022 Luboszyce otrzymała w kryteriach oceny ofert 93,69 punktów, w tym:
- 88,69 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

3) oferta nr 8 złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LARIX Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec otrzymała w kryteriach oceny ofert 84,39 punktów, w tym:
- 79,39 punktów w kryterium „cena”,
- 5 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

4) oferta nr 4 złożona przez wykonawcę: Zakład Usług Melioracyjnych i Budowlanych Mirosław Materak, Schodnia, ul. Ks. P. Gołąba 30, 46-040 Ozimek otrzymała w kryteriach oceny ofert 54,45 punktów, w tym:
- 53,45 punktów w kryterium „cena”,
- 1 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.