Przejdź do treści strony WCAG

Strona archiwalna

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od nr 1 do nr 9 oraz ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 20.04.2015 r. pod numerem 54765 - 2015.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 2,30 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.

PDFWycinka drzew - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFWycinka drzew - SIWZ.pdf
DOCWycinka drzew Zał. nr 1- formularz oferty.doc
DOCWycinka drzew Zał. nr 2a - form. cenowy zad. 1.doc
DOCWycinka drzew Zał. nr 2b - form. cenowy zad. 2.doc
DOCWycinka drzew Zał. nr 2c - form. cenowy zad. 3.doc
DOCWycinka drzew Zał. nr 3 - ośw. art. 22.doc
DOCWycinka drzew Zał. nr 4 - ośw. art. 24.doc
DOCWycinka drzew Zał. nr 5 - lista podmiotów.doc
DOCWycinka drzew Zał. nr 6 - wykaz osób.doc
DOCWycinka drzew Zał. nr 7 - wykaz sprzetu.doc
DOCWycinka drzew Zał. nr 8 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
PDFWycinka drzew Zał. nr 9 - projekt umowy.pdf