Przejdź do treści strony WCAG

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 494 NA ODCINKU OLESNO-ŁOWOSZÓW WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO OD KM 16+525,48 DO KM 18+613,52

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 13, ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 30.04.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 05.05.2015 r. pod numerem 103972-2015.

Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 1031,40 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.

UWAGA NR 1:
W dniu 06.05.2015 r. zamieszczono poniżej w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 06.05.2015 r. pod numerem 104788-2015.

UWAGA NR 2:
W dniu 20.05.2015 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo w sprawie wprowadzenia zmian w kosztorysie ofertowym, przedmiarze robót oraz projekcie sieci wodociągowej, jak również w sprawie uzupełnienia decyzji środowiskowej.
Zmieniony i obowiązujący kosztorys ofertowy, przedmiar robót oraz projekt sieci wodociągowej jak również usupełnioną decyzje środowiskową zamieszczono poniżej w załączeniu.

UWAGA NR 3:
W dniu 01.06.2015 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane przez wykonawców oraz wynikające z udzielonych odpowiedzi poniższe załączniki:
- zmieniony i obowiązujący Projekt Umowy (stary Projekt Umowy usunieto ze strony internetowej),
- uzupełniona ST (D.06.01.01),
- uzupełniona dokumentacja geotechniczna (drogi i most),
- uzupełnione uzgodnienia (Gaz, Orange, Tauron, Wodociągi),
- uzupełnione warunki Tauron

 

Załączniki:

PDFPismo z odpowiedziami na pyt. 1 Olesno-Łowoszów dodane 01.06.2015 r.pdf

PDFZmieniony Zał. nr 10 - Projekt Umowy Olesno-Łowoszów dodany 01.06.2015 r.pdf

PDFUzupełniona ST D.06.01.01 dodana 01.06.2015 r.pdf

PDFDok. geotechniczna Olesno-Łowoszów.drogi dodane 01.06.2015 r.pdf

PDFDok. geotechniczna Olesno-Łowoszów.most dodane 01.06.2015 r.pdf

JPEGUzgodnienie Gaz Świerklany_uzg Łowoszów dodane 01.06.2015 r.jpeg

JPEGUzgodnienie Gaz Zabrze_uzg-Łowoszów_1 dodane 01.06.2015 r.jpeg

JPEGUzgodnienie Gaz Zabrze_uzg-Łowoszów_2 dodane 01.06.2015 r.jpeg

JPEGUzgodnienie Orange_uzg Łowoszów dodane 01.06.2015 r.jpeg

JPEGUzgodnienie Tauron_uzg-Łowoszów dodane 01.06.2015 r.jpeg

JPEGUzgodnienie Wodociągi Olesno_uzg Łowoszów dodane 01.06.2015 r.jpeg

PDFWarunki Tauron dodane 01.06.2015 r.pdf

 

PDFPismo ze zmianą 1 - Olesno-Łowoszów dodane 20.05.2015 r..pdf

XLSZał. nr 02 - Zmieniony Kosztorys ofertowy Olesno-Łowoszów dodany 20.05.2015.xls

PDFZał. nr 02 - Zmieniony Przedmiar robót Olesno-Łowoszów dodany 20.05.2015 r.pdf

PDFDecyzja środowiskowa Olesno-Łowoszów - dodana 20.05.2015 r..pdf

ZIPZał. nr 12 - Zmieniona Dok. proj. Projekt sieci wodociągowej dodany 20.05.2015 r.zip

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP - dodane 06.05.2015 r..pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE .pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Olesno-Łowoszów.pdf
DOCZał. nr 01 - Formularz oferty Olesno-Łowoszów.doc


DOCZał. nr 03 - Oświadczenie art. 22 Olesno-Łowoszów.doc
DOCZał. nr 04 - Oświadczenie art. 24 Olesno-Łowoszów.doc
DOCZał. nr 05 - Lista podmiotów Olesno-Łowoszów.doc
DOCZał. nr 06 - Wykaz robót Olesno-Łowoszów.doc
DOCZał. nr 07 - Wykaz osób Olesno-Łowoszów.doc
DOCZał. nr 08 - Wykaz potencjału Olesno-Łowoszów.doc
DOCZał. nr 09 - Wzór zobowiązania Olesno-Łowoszów.doc

PDFZał. nr 11 - ST Olesno-Łowoszów Droga i Mostowa v2.pdf
PDFZał. nr 11 - ST Olesno-Łowoszów Elektryka+sanitarna v2.pdf
ZIPZał. nr 12 - Dok. proj. Część drogowa cz. 1.zip
ZIPZał. nr 12 - Dok. proj. Część drogowa cz. 2.zip
ZIPZał. nr 12 - Dok. proj. Część drogowa cz. 3.zip
ZIPZał. nr 12 - Dok. proj. Część drogowa cz. 4.zip
ZIPZał. nr 12 - Dok. proj. Część mostowa.zip
ZIPZał. nr 12 - Dok. proj. Pozwolenie wodno prawne Łowoszów.zip
ZIPZał. nr 12 - Dok. proj. Projekt elektr. i telekom.zip
ZIPZał. nr 12 - Dok. proj. Projekt odwodnienia.zip
ZIPZał. nr 12 - Dok. proj. Projekt Organizacji ruchu.zip
ZIPZał. nr 12 - Dok. proj. Projekt sieci gazowej.zip

ZIPZał. nr 12 - Dok. proj. Projekt zieleni.zip
ZIPZał. nr 13 - Uzgodnienia Olesno-Łowoszów.zip