Przejdź do treści strony WCAG

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Górki – Chrząszczyce w km od 12+980 do km 14+300

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 13 oraz ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 04.05.2015 r.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 07.05.2015 r. pod numerem 65139-2015.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 173,00 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania

 

Uwaga:
w dniu 08.06.2015 r. dodano poniżej w załączeniu pismo z odpowiedziami na pytania zadane przez wykonawców oraz usunięto stary i dodano nowy projekt umowy.

 

Załączniki:

PDFPismo z odpowiedziami na pytania Górki-Chrząszczyce.pdf
PDFZał. nr 10 - 08.06 zmieniony projekt umowy gwarancja jakości.pdf
 


PDFOgłoszenie o zamówieniu BZP - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Górki - Chrząszczyce.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu UPUE - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Górki - Chrząszczyce.pdf
PDFSIWZ - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Górki - Chrząszczyce.pdf
DOCZał. nr 01 - formularz ofertowy.doc
XLSZał. nr 02a - kosztorys ofertowy.xls
PDFZał. nr 02b - przedmiar.pdf
DOCZał. nr 03 - ośw. art. 22.doc
DOCZał. nr 04 - ośw. art. 24.doc
DOCZał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCZał. nr 06 - wykaz robót budowlanych.doc
DOCZał. nr 07 - wykaz osób.doc
DOCZał. nr 08 - wykaz potenciału technicznego.doc
DOCZał. nr 09 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc

PDFZał. nr 11 - specyfikacja techniczna.pdf
ZIPZał. nr 12 - dokumentacja projektowa cz. I.zip
ZIPZał. nr 12 - dokumentacja projektowa cz. II.zip
ZIPZał. nr 13 - uzgodnienia.zip