Przejdź do treści strony WCAG

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W MIEJSCOWOŚCI KUP W KM 17+575 DO KM 19+340

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 13, ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 04.05.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 06.05.2015 r. pod numerem 104634-2015.

Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 803,20 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.

UWAGA:
W dniu 08.06.2015 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane przez wykonawców oraz wynikające z udzielonych odpowiedzi poniższe załączniki:
- zmieniony i obowiązujący Projekt Umowy (stary Projekt Umowy usunięto ze strony internetowej),
- dodatkowe dokumentacje geotechniczne,
- dodatkowe rysunki szczegółów konstrukcyjnych,
- projekt docelowej organizacji ruchu.

RARdok geotech Kup.part1.rar
RARdok geotech Kup.part2.rar
RARdok geotech Kup.part3.rar
PDFRozbudowa drogi 454 Kup - 4.3 Szczegóły konstrukcyjne.pdf
PDFRozbudowa drogi 454 Kup - 4.4 Szczegóły konstrukcyjne.pdf
ZIPRozbudowa drogi 454 Kup - docel_org_ruchu.zip
PDFRozbudowa drogi 454 Kup - pismo z odp. 08.06.2015.pdf
PDFRozbudowa drogi 454 Kup Zał. nr 10 - zmieniony projekt umowy 08.06.2015.pdf
 

 

 

PDFRozbudowa drogi 454 Kup - ogł. o zam. opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.pdf
PDFRozbudowa drogi 454 Kup - ogł. o zam. zamieszczone w BZP.pdf
PDFRozbudowa drogi 454 Kup - SIWZ.pdf
DOCRozbudowa drogi 454 Kup Zał. nr 01 - formularz ofertowy.doc
XLSRozbudowa drogi 454 Kup Zał. nr 02 - kosztorys ofertowy.xls
PDFRozbudowa drogi 454 Kup Zał. nr 02 - przedmiar robót.pdf
DOCRozbudowa drogi 454 Kup Zał. nr 03 - ośw. art. 22.doc
DOCRozbudowa drogi 454 Kup Zał. nr 04 - ośw. art. 24.doc
DOCRozbudowa drogi 454 Kup Zał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCRozbudowa drogi 454 Kup Zał. nr 06 - wykaz robót.doc
DOCRozbudowa drogi 454 Kup Zał. nr 07 - wykaz osób.doc
DOCRozbudowa drogi 454 Kup Zał. nr 08 - wykaz sprzętu.doc
DOCRozbudowa drogi 454 Kup Zał. nr 09 - wzór zobow. podm. trzeciego.doc


PDFRozbudowa drogi 454 Kup Zał. nr 11 - ST Branże.pdf
PDFRozbudowa drogi 454 Kup Zał. nr 11 - ST Droga.pdf
PDFRozbudowa drogi 454 Kup Zał. nr 11 - ST MOSTY.pdf
ZIPRozbudowa drogi 454 Kup Zał. nr 12 - Dok.proj. BRANŻA DROGOWA.zip
ZIPRozbudowa drogi 454 Kup Zał. nr 12 - Dok.proj. BRANŻA ENERGETYCZNA.zip
ZIPRozbudowa drogi 454 Kup Zał. nr 12 - Dok.proj. BRANŻA GAZOWA.zip
ZIPRozbudowa drogi 454 Kup Zał. nr 12 - Dok.proj. BRANŻA MOSTOWA.zip
ZIPRozbudowa drogi 454 Kup Zał. nr 12 - Dok.proj. BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA.zip
ZIPRozbudowa drogi 454 Kup Zał. nr 12 - Dok.proj. BRANŻA WOD-KAN.zip
ZIPRozbudowa drogi 454 Kup Zał. nr 12 - Dok.proj. PROJEKT WYCINKI DRZEW.zip
ZIPRozbudowa drogi 454 Kup Zał. nr 12 - pozwolenia i decyzje.zip
ZIPRozbudowa drogi 454 Kup Zał. nr 13 - uzgodnienia, ZRID.zip