Przejdź do treści strony WCAG

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY EKSPLOATACJI BUDYNKÓW I LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA DROGACH WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Strona archiwalna

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od nr 1 do nr 7 oraz ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 12.05.2015 r. pod numerem 110198 - 2015.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 1,90 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.

UWAGA!

W dniu 19.05.2015r. poniżej w załączeniu zamieszczono:
- pismo z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane przez Wykonawcę oraz informacją o terminie składania ofert,
- nowy obowiązujący załącznik nr 2 - formularz cenowy,
- nowy obowiązujący załącznik nr 6 - projekt umowy,
- nowy obowiazujący załącznik nr 7 - lista obiektów.

 

UWAGA!!

 

W dniu 18.05.2015 r zamawiającym w poniższym załączniku umieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 18.05.2015 r. pod numerem 71137 - 2015.

Zmianie uległ termin składania ofert na dzień 25.05.2015 r o godz. 10:00


 

 

UWAGA!

W dniu 14.05.2015r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane przez Wykonawcę.


 

PDFDostawa energii - odp. na pytania BIP 19.05.2015r..pdf
PDFDostawa energii - odp. na pytania 14.05.2015.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFDostawa energii - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFDostawa energii - SIWZ.pdf
DOCDostawa energii Zał. nr 1 - formularz oferty.doc
XLSDostawa energii Zał. nr 2 - formularz cenowy 19.05.2015r..xls

DOCDostawa energii Zał. nr 3 - ośw. art. 22.doc
DOCDostawa energii Zał. nr 4 - ośw. art. 24.doc
DOCDostawa energii Zał. nr 5 - lista podmiotów.doc


PDFDostawa energii Zał. nr 6 - projekt umowy - 19.05.2015r..pdf
PDFDostawa energii Zał. nr 7 - wykaz punktów - 19.05.2015r..pdf