Przejdź do treści strony WCAG

WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO LINII SEGREGACYJNYCH I PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W ROKU 2015

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 11 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 13.05.2015 r. pod numerem 68773-2015.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 3,00 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania
 

 

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ - Wykonanie oznakowania poziomego linii segregacyjnych i przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich..pdf
DOCZał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSXZał. nr 02 - kosztorys ofertowy.xlsx
DOCZał. nr 03 - ośw. art. 22.doc
DOCZał. nr 04 - ośw. art. 24.doc
DOCZał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCZał. nr 06 - wykaz robót budowlanych.doc
DOCZał. nr 07 - wykaz osób.doc
DOCZał. nr 08 - wykaz potencjału technicznego.doc
DOCZał. nr 09 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
PDFZał. nr 10 - projekt umowy.pdf
PDFZał. nr 11 - specyfikacje techniczne.pdf